Pebetex levert alleen aan bedrijven.
De getoonde artikelen zijn slechts een greep uit ons assortiment.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Fair Wear Foundation

Pebetex neemt producten af bij bedrijven die zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation. Fair Wear Foundation is een organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt.

Het middel dat Fair Wear Foundation voor dit doel gebruikt is een gedragscode voor kledingbedrijven. Deze gedragscode is gebaseerd op de internationaal erkende normen van de ILO.

Bedrijven die deelnemen aan Fair Wear Foundation implementeren de arbeidsnormen die in de gedragscode worden genoemd en accepteren de controle van Fair Wear Foundation op daadwerkelijk verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers.
Het merendeel van de kleding voor de Westerse markt wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden in Azie, Noord-Afrika en Oost-Europa. De arbeidsomstandigheden in die landen zijn vaak (nog) niet in orde: hoge werkdruk, geen leefbaar loon, kinderarbeid en onderdrukking van vakbonden zijn de meest geregistreerde klachten. Bedrijven in de kledingindustrie beseffen in toenemende mate dat ze een morele verantwoordelijkheid hebben voor menswaardige arbeidsomstandigheden. En: steeds meer bedrijven nemen die verantwoordelijkheid. Voor een deel dankzij de toenemende druk van consument en media. Anderzijds groeit het besef dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een noodzaak is om in de markt staande te blijven.